แอร์เป็นน้ำแข็งเกิดจากอะไร
  สาเหตุหลักของการเกิดน้ำแข็งในระบบปรับอากาศเกิดจาก  
  1. ระบบลม
2. ระบบน้ำยา
  ระบบลมที่จะเกิดปัญหา คือ
  * มอเตอร์คอล์ยเย็นเสียหรือไม่หมุน
* ฟิลเตอร์หรือคอล์ยเย็นตัน
* ปริมาณลมและความเร็วลมน้อย
  ระบบน้ำยาที่จะเกิดปัญหา คือ  
  * น้ำยาแอร์น้อยเกินไป
* ตัวลดแรงดันตันบางส่วน
* ฟิลเตอร์ดรายเออร์เริ่มตัน
 
แอร์รุ่นไหนประหยัดไฟกว่ากัน
  แอร์ที่ประหยัดมากที่สุดคือ แอร์ที่มีค่า EER สูงสุดโดย
  ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะประหยัดไฟกว่า
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศประมาณ 40-50 %
 
เย็นฉ่ำวัดกันได้หรือไม่
  อาการเย็นฉ่ำหรือเย็นชืดๆ เราสามารถวัดได้โดยที่เราต้องวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมได้ยจะมีค่า 23-26 องศา และความชื้นมีค่า 50%-60% หากอยู่นอกช่วงนีอาจรู้สึกร้อนหรืออบอ้าวหรือหนาวและแห้งเกินไป  

 

 

แอร์ 1 ตันเท่ากับกี่บีทียู
 
เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12,000 บีทียู
 

 

 

แอร์เบอร์ 5 ต่างกับแอร์ธรรมดาอย่างไร
  แอร์เบอร์ 5 คือแอร์ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่ามีค่า E.E.R มากกว่า 10.6 ซิ่งจะประหยัดไฟกว่าแอร์ที่ไม่ได้รับฉลากเบอร์ 5 ที่รองลงมาจะมีเบอร์ 4,3,2 และ 1 หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
  ขอควรระวังจากแอร์ 5
  ต้องหมั่นล้างแอร์บ่อยๆ เพราะว่าส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้ครีบระบายอากาศถี่ ซึ่งจะทำให้ตันเร็ว