รายการเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่นๆ 1 ปี  
 
 • แบบเคลื่อนที่ (PORTABLE AIR)
  - รุ่น CTP-C 09, CTP-C 12 แบบใหม่ล่าสุด รีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2
  - รุ่น CSA-CW 06 CENTRAL SPACE AIR (แอร์มุ้ง) รีโมทไร้สาย
  หน้า 1 , 2
 • แบบติดผนัง
  - รุ่น "TF" , "T" Series หน้า 1 , 2 , 3
  - ม่านอากาศ (Air Curtain)
 • แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน
  - รุ่น CFH-NE + CCS-NE (คอนเดนซิ่งแบบเป่าข้าง)รีโมทไร้สาย
  - รุ่น CFW-CT , CFW-CW + CCS-NE (คอนเดนซิ่งแบบเป่าข้าง)
 • แบบตั้งได้แขวนได้
  - รุ่น "MH" Series เบอร์ 5
  - รุ่น "GH" , "GF" Series เบอร์ 5