รายการเครื่องปรับอากาศ STAR Air
 
 • แบบติดผนัง รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่น 1 ปี
  - รุ่น AG09/RG095 เบอร์ 5
  - รุ่น AR125RD/RW125RD
 • แบบติดผนัง รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น AR12/RW12 (มอก.)
  - รุ่น AR12/RW12 เบอร์ 4
 • แบบแขวนใต้ฝ้า รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่น 1 ปี
  - รุ่น AR125RD/FCP125 เบอร์ 5
  - รุ่น AR095/FCR เบอร์ 5
 • แบบแขวนใต้ฝ้า รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น AR10/FCR400
  - รุ่น ARN/FCN
 • แบบแขวนซ่อนในฝ้า รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น AR/FHD
  - รุ่น AR/FD หน้า 1 , 2
 • แบบแขวนซ่อนในฝ้า รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่น 1 ปี
  - รุ่น AR125RD/FHD5/400 เบอร์ 5
 • แบบ CASSETTE 4 ทิศทาง รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น AR/FCC
 • แบบตู้ตั้ง รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น AR/QS
 • แบบเคลื่อนที่
  - รุ่น PAS120
 • แบบหน้าต่าง รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น SET
 • แบบชิลเลอร์ รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
  - รุ่น RAT