รายการเครื่องปรับอากาศ EMINENT
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ ปี
 
    - รุ่นตั้งแขวน (Spit Type) : AER+EER
- รุ่นติดฝาผนัง (Wall Type) : ACC+WLC หน้า 1 , 2
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย ไม่สวิง : AER-N+AN+ENR
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย ไม่สวิง : 4AER+4EER หน้า 1 , 2
- รุ่นคอยล์เปลือย (รูมเทอร์โม) : ACR+ BCR หน้า 1 , 2
- รุ่นคอยล์เปลือย (ไม่มีชุดคอนโทรล)
 
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี  
    - รุ่นตั้งแขวนควบคุมความเย็นด้วย รีโมทไร้สาย ไม่สวิง : 4AER+4EER,3AER+4EER
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทไร้สาย : AS+EC
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย : AS+EC
- รุ่นคอยล์เปลือย ไม่มีรีโมท : AS+EC
- รุ่นคอยล์เปลือย รูมเทอร์โม : AS+BC
- รุ่นควบคุมความเย็นด้วย ไอ ซี คอนโทรล รีโมทไร้สาย และสวิง : AS+PE หน้า 1 , 2
- รุ่นควบคุมความเย็นด้วยรีโมทไร้สาย และสวิง : AS+CSE
- รุ่นแอร์ท่อดักท์ : AS+PD