รายการเครื่องปรับอากาศ Carrier
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่นๆ 1 ปี  
     
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี