รุ่นคอยล์เปลือย ซ่อนใต้ฝ้า CB
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42CB004G
38RE012G2
-
13,307
220
42CB006G
38RE018G2
-
19,107
220
42CB006G
38RE018SCG2
-
19,107
220
42CB006G
38RE020G2
-
20,131
220
42CB008G
38RE024G2
-
25,249
220
42CB008G
38RE024SCG2
-
25,249
220
42CB010G
38RE033G2
-
33,096
220
42CB010G
38RE033SCG2
-
33,096
220
42CB010G
38RE033SCTG2
-
33,096
380
42CB012G
38RE036G21
-
36,167
220
42CB012G
38RE036BSCG21
-
36,167
220
42CB012G
38RE036SCG21
-
36,167
380