รายการเครื่องปรับอากาศ LG
 
 • รับประกันคอมเพรสเซอร์5 ปี
  -รุ่นติดผนังติด ART COOL
  -รุ่นติดผนังติด NEO PLASMA
  -รุ่นติดผนังติด JET COOL
 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี
  -รุ่นฝังฝ้า (แคลเซ็ท) 4 ทิศทาง
  -รุ่นตั้งแขวน (รีโมทมีสาย)
  -รุ่นคอยล์เปลื่อย แขวนซ่อนในฝ้าเพดาน
  -รุ่นตู้ตั้ง