รายการเครื่องปรับอากาศ TRANE
รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี
 • แบบแยกส่วน-แฟนคอยล์ชนิดแขวนผนัง(WALL TYPE)
  - รุ่น "GENIO IT" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  - รุ่น "Triple E" ชนิดรีโมทไร้สาย Catechin fiter หน้า 1 , 2 , 3 , 4
 
รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่นๆ 1 ปี    
 
 • รุ่น Cassette Yype หน้า 1 , 2
 • รุ่นตั้งแขวน (ประหยัดไฟเบอร์ 5 )
  - รุ่น "New Stylue" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  - รุ่น "New Stylue" ชนิดรีโมทมีสาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5
  - รุ่น "Hi-Command" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3
 • แบบแยกส่วนตั้งแขวน
  - รุ่น "Hi-Command" Series 5 รีโมทไร้สายและมีสาย
  - รุ่น "Hi-Command" DIGTAL SERIES
  - รุ่น "Hi-Command" Series R
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี    
 
 • แบบแยกส่วนชนิดช่อนในฝ้า
  - รุ่น DUCT TYPE "ILLUSION" Series E
  -รุ่น DUCT TYPE "INSIGHT" Series E
 • แบบแยกส่วนแฟนคอยล์ชนิดตู้ตั้ง
  - รุ่น "OPYSSEY" หน้า 1 , 2