รายการเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่นๆ 1 ปี