รุ่นตั้งแขวน ประหยัด ไฟเบอร์5 42VE

 

 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42VE004
38RE0125X
5
12,736
220
42VE006
38RE0185X
5
19,037
220
42VE008
38RE0225X
5
25,997
220
42VE010
38RE030SC5X
5
32,308
220
42VE012
38RE036BSC5X
5
36,477
220
42VE014
38RE036BSC5X
5
40,944
220