รุ่นคอยล์เปลือย ชนิดคอยล์น้ำเย็น 42CB-CW
 
MODEL
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42CB004W2
-
12,600
220
42CB004W3
-
14,400
220
42CB006W3
-
17,500
220
42CB006W4
-
19,800
220
42CB008W3
-
22,600
220
42CB008W4
-
25,500
220
42CB012W3
-
32,800
220
42CB012W4
-
37,200
220