รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42VD0041
38RE012G2
-
13,307
220
42VD006
38RE016G2
-
16,378
220
42VD0061
38RE018G2
-
19,107
220
42VD0061
38RE018SCG2
-
19,107
220
42VD0061
38RE020G2
-
20,131
220
42VD0061
38RE020SCG2
-
20,131
220
42VD008
38RE024G2
-
25,249
220
42VD008
38RE024SCG2
-
25,249
220
42VD010
38RE030G2
-
30,026
220
42VD010
38RE030SCG2
-
30,026
220
42VD0101
38RE033G2
-
33,096
220
42VD0101
38RE033SCG2
-
33,096
220
42VD0101
38RE033SCTG2
-
33,096
380
42DV012
38RE036G21
-
36,167
220
42DV012
38RE036BSCG21
-
36,167
220
42DV012
38RE036SCG21
-
36,167
380
42DV014
38RE040BSCG21
-
40,944
220
42DV014
38RE040SCG21
-
40,944
380
42DV016-DX
38RE048SC
-
48,000
380
42DV020-DX
38RE060SC
-
60,000
380

คุณสมบัติ

           
 
  • เครื่องปรับอากาศแคร์เรีย ชนิดตั้ง/ แขวนเพดาน รุ่น 42VD
  • รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ ติดตั้งได้ทั้งแขวนใต้ฝ้าเพดาน และตั้งพื้น
  • ได้มาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • คอนเดนซิ่งยูนิต มีระบบระบายความร้อนผ่านท่อทองแดงชนิดเกลยวภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวขึ้น
  • รีโมทคอนโทรลแบบมีสายและไร้สาย มีตัวเลขโชว์อุณหภูมิ