รุ่นแยกส่วนขนาดใหญ่ ต่อท่อลม 40RR
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42VE004
38RE0125X
5
12,736
220
42VE006
38RE0185X
5
19,037
220
42VE006
38RE018SC5X
5
20,309
220
42VE008
38RE0255X
5
25,997
220
42VE008
38RE025SC5X
5
26,143
220
42VE010
38RE030SC5X
5
32,308
220
42VE010-1
38RE033SC5X
5
35,559
220
42VE010-1
38RE033SCT5X
5
35,419
380
42VE012
38RE036BSC5X
5
36,477
220
42VE012
38RE036SC5X
5
36,365
380
42VE014
38RE040BSC5X
5
40,944
220
42VE014
38RE040SC5X
5
40,855
380

คุณสมบัติ

           
 
  • เครื่องปรับอากาศแคร์เรีย ชนิดตั้ง/ แขวนเพดาน รุ่น 42VE ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  • ควบคุมอุณหภูมิด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (รีโมทไร้สาย เพิ่ม xxxx บาท)
  • คอนเดนซิ่งยูนิต มีระบบระบายความร้อนผ่านท่อทองแดงชนิดเกลยวภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวขึ้น
  • มาตรฐานประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5