รุ่นตั้ง/แขวน ชนิดคอยล์น้ำเย็น 42JB
 
MODEL
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42JB004-CW
-
13,400
220
42JB006-CW
-
23,100
220
42JB008-CW
-
30,160
220
42JB010-CW
-
36,270
220
42JB012-CW
-
42,170
220
42JB016-CW
-
56,600
220
42JB020-CW
-
77,210
220