รุ่นตู้ตั้ง 40 QB
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
40QB036
38RE036G21
-
36,167
220
40QB036
38RE036BSCG21
-
36,167
220
40QB036
38RE036SCG21
-
36,167
380
40QB048
38RE048SC
-
48,000
380
40QB060
38RE060SC
-
60,000
380
40QB080
38RE007SC
-
78,000
380
40QB120
38RE009SC
-
98,000
380
40QB120
38RE012SC
-
120,000
380
40QB150
38RE015SC
-
150,000
380