รุ่นคอยล์เปลือย ซ่อนใต้ฝ้า CH
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
42CH004B
38RE012G2
-
13,307
220
42CH006B
38RE016G2
-
16,378
220
42CH006B
38RE018G2
-
19,107
220
42CH006B
38RE018SCG2
-
19,107
220
42CH006B
38RE020G2
-
20,131
220
42CH008B
38RE024G2
-
25,249
220
42CH008B
38RE024SCG2
-
25,249
220
42CH010B
38RE033G2
-
33,096
220
42CH010B
38RE033SCG2
-
33,096
220
42CH010B
38RE033SCTG2
-
33,096
380
42CH012B
38RE036G2
-
36,167
220
42CH012B
38RE036BSCG21
-
36,167
220
42CH012B
38RE036SCG21
-
36,167
380
42CH014B
38RE040BSCG21
-
40,944
220
42CH014B
38RE040SCG21
-
40,944
380
42CH016B
38RE048SC
-
48,000
380
42CH020B
38RE060SC
-
60,000
380