รุ่นเครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม ชนิดคอยล์น้ำเย็น 40RS
 
MODEL
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
40RS006
-
72,500
220
40RS006S
-
90,000
220
40RS080
-
118,500
380
40RS100
-
144,000
380
40RS120
-
159,000
380
40RS140
-
201,000
380
40RS160
-
240,800
380
40RS240
-
335,000
380
40RS280
-
421,500
380
40RS340
-
503,000
380