น้ำยาแอร์ R-12, R-22, R-134@
รายละเอียด น้ำยาทำความเย็นในระบบปรับอากาศ

ราคา xxxx บาท
น้ำยาไล่ระบบ F-11 Major
รายละเอียด ใช้เป็นน้ำยาสำหรับไล่ระบบทำความเย็น

ราคา xxxx บาท
น้ำยาคอล์ย Dragon
รายละเอียด สำหรับทำความสะอาดแผงคอล์ย
ขนาดบรรจุ
1. พร้อมใช้ (1 ลิตร)
2. หัวเชื้อ ( 4 ลิตร)
3. หัวเชื้อ ( 20 ลิตร)
ราคา xxxx บาท
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R-12 Vitor 46/68
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร
4 ลิตร
ราคา xxxx บาท
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R- 134@ UNIGA
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/กระป๋อง

ราคา xxxx บาท
 
 
 
น้ำยาแอร์