สายไฟเดี่ยวขนาด 1
สายไฟเดี่ยวขนาด 1.5
สายไฟเดี่ยวขนาด 2
สายไฟเดี่ยวขนาด 4
ราคา xxxx บาท
 
 
 
         
  สายไฟ (Electrical wier)