ภาคเหนือ
จังหวัด
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เด่นชัย แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิถต์ สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
บริษัท NTC
(
http://www.ntc.co.th)
 

เชียงใหม่(ถ.อัษฏาธร) เชียงใหม่ขนส่ง
ลำปาง ลำปางขนส่ง แม่เมาะ(ร้านสหกรณ์แม่เมาะ)
เกาะคา สบปราบ พะเยา พาน
เชียงราย เชียงรายขนส่ง แม่จัน ห้วยไคร้
แม่สาย แม่สายขนส่งดอกคำใต้ จุน เชียงคำ เทิง เชียงของ พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บ้านหก
ท่าเจริญเทพารักษ์

บริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด - ถ.ประชานิเวศน์ สาขาอาร์ซีเอ
สาขาหัวลำโพง
สถานีขนส่งกำแพงเพชร 2
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬิสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู
หนองคาย สกลนคร นครพนมสุรินทร์ บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร
บริษัท NTC
(
http://www.ntc.co.th)
 

นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคามชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานีสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ขอนแก่น เลย หนองคาย กาฬสินธุ์

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
(
http://www.j-kiatchaitrans.com)
ภาคตะวันออก
จังหวัด
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์

ชลบุรี ศรีราชา พัทยา บางละมุง บ้านฉาง บ้านค่าย แกลง มาบตาพุด จันทบุรี ตราด

บริษัท NTC
(
http://www.ntc.co.th)
 
ภาคกลาง
จังหวัด
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
     
ภาคใต้
จังหวัด
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์

ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน สุราษฎร์ธาน ี อำเภอเมือง พุนพิน
กาญจนดิษฐ ์ ท่าฉาง ดอนสัก เคียนซา ไชยา วิภาวด ี ท่าชนะ ขนอม(นครศรีธรรมราช)
สิชล(นครศรีธรรมราช) บ้านนาสาร บ้านนาเดิม
คีรีรัฐนิคม พระแสง บ้านตาขุน เวียงสระ พนม
พิปูน(นครศรีธรรมราช) ถ้ำพรรณ(นครศรีธรรมราช)
ฉวาง(นครศรีธรรมราช) ทุ่งใหญ่(นครศรีธรรมราช)
ช้างกลาง(นครศรีธรรมราช) นาบอน(นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง ลานสกา พรหมคีรี เฉลิมพระเกียรติท่าศาลา ร่อนพิบูลย์ ปากพนัง
จุฬาภรณ์ กิ่งอำเภอนบพิตำ เชียรใหญ ่ ทุ่งสง หัวไทร ชะอวด พระพรหม บางขัน ระโนด(สงขลา)
กระบี่่ อำเภอเมือง เหนือคลองเขาพนม คลองท่อม อ่าวลึกปลายพระยา สงขลา หาดใหญ่
สิงหนคร นาหม่อม สทิงพระจะนะ คลองหอยโข่ง บางกล่ำ นาทวี รัตภูมิ สะเดา ควนเนียง

บริษัท สี่สหายขนส่ง(1988)จำกัด
(
http://www.sisahy.com)