รุ่นแอร์เปลือยต่อท่อลม แบบตู้ตั้งพื้น
 

FCU
CDU
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
PFD 05Z
HJK 60Z
63,000
380
PFD 05Z
PV 06Z
62,500
380
PFD 09Z
PV 08Z
84,500
380
PFD 09Z
PV 10Z
100,900
380
PFD 12-01
PC 12Z
132,400
380
PFD 12Z
PC 15Z
153,400
380
PFD 20-01
PC 15Z
158,300
380
PFD 20Z
PC 20Z
200,000
380
PFD 25Z
PC 25Z
240,000
380
PFD 30Z
PC 30Z
300,000
380