ผลงานการติดตั้งแอร์รุ่นตู้ตั้งที่โรงเรียนนานาชาติBromsgrove

 

1.เริ่มจากการลงเสาเข็ม เทพื้นเพื่อตั้ง condensing ให้ได้มาตรฐาน หนา 15 ซ.ม. หลังจากนั้น ก็ตั้ง condensing พร้อมทั้งเดิน Main ไฟ เบรคเกอร์ใช้ของแสควดี ขนาด 32 Am 2.หาตำแหน่งตั้ง Fanrcoil พร้อมรองด้วยยางกันสะเทือน
3.ขั้นตอนการเดินท่อทองแดง พร้อมหุ้มฉนวนและยึดท่อกับราง ด้วยแคมป์ปะกับ ระยะห่าง 1.5 ม. 4.เดินสายไฟจาก Condensing ไปยัง Fancoil โดยร้อยด้วยท่อ PVC สีเหลือง
5.ขั้นตอนการเชื่มท่อทองแดง

5.จะสังเกตุได้ว่าทีมงานการติดตั้ง นั้นจะมีอุปกรณ์อย่าง น้อยสองชุด เพื่องานที่รวดเร็ว

6.จะเป็นการแว็คอากาศ และเติมน้ำยา 7.สังเกตได้ว่าท่อ จะมีการพันด้วยเทปหลังจากหุ้มด้วยฉนวน
8.การเดินท่อดูเรียบร้อยและสวยงาม ไม่เกะกะและสะดวกต่อการ Service 9. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น


 
   

การติดตั้ง Project นี้ ดำเนินการโดย บริษัท เบเนเอ็นจิเนียริ่ง

(ทีมช่างอรุณ)