ผลงานการรื้อถอนและติดตั้งแอร์แบบแขวน ห้อง MDB ที่โรงงานไทย-เยอรมันเซรามิค จำกัด มหาชน (สระบุรี)

 

แอร์เก่าที่ถูกไฟไหม้
ขั้นตอนการถอดรื้อแอร์เก่าด้านใน
ขั้นตอนการถอดรื้อแอร์เก่าด้านใน
หลังจากถอดรื้อแล้วจะนำแอร์เก่าแยกเป็นชุด ให้เรียบร้อย
ขั้นตอนการ Pag แอร์เก่าคืนกับบริษัท

ขั้นตอนการ Pag แอร์เก่าคืนกับบริษัท

ลักษณะการวางตำแหน่ง Fan coil ด้านใน เว้นระยะเหมาะสมเพื่อกระจายแรงลมและความเย็น
การยึด Fan coil ยึดด้วยขาแขวนมาตรฐาน
ลักษณะการวางตำแหน่ง Fan coil อีกด้านของห้อง

ลักษณะการเดินท่อน้ำยาและน้ำทิ้งสวยงามเรียบร้อย

ตำแหน่ง Condensing ด้านนอก พร้อมขาแวนมาตรฐาน
ตำแหน่ง Condensing ด้านบน จะยึด Support แข็งแรง

ตำแหน่ง Condensing ด้านบน สังเกตุได้ว่า ท่อน้ำยาและสายไฟเดินเรียบร้อย พร้อมร้อยด้วย Flex อ่อน

หลังจากติดตั้งเสร็จ เราก็จะเดินเครื่อง พร้อมทั้งเช็คระดับน้ำยา


 
   

การติดตั้ง Project นี้ ดำเนินการโดย บริษัทเบเนเอ็นจิเนียริ่ง

(ทีมช่างก้อง, ทีมช่างวี, ทีมช่างตี๋ )