รุ่น Cassette 4 ทิศทาง
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
LCI 13
HSI 13
-
12,624
220
LCI 18
HSI 17
-
18,766
220
LCI 26
HSI 25
-
25,249
220
LCI 31
HSI 32
-
31,049
220
LCI 31
HSI 33
-
31,049
220
LC 44
HSJ 44Z
-
44,000
380
LC 44
HSJ 38Z
-
41,000
220
LC 44
HSJ 38ZT
-
41,000
380
LC 44
HSJ 44Z
-
44,800
380