ท่านใดมีความประสงค์ในการจะแลกลิ้งกับเรา
 

กติกาในการแลก Link

1. ท่านจะต้องนำโค้ดของเราไปวางบนหน้าเว็บของท่านก่อน ตามด้านล่าง

(ขนาดของเบนเนอร์อาจจะย่อหรือขยายได้ดูตามความเหมาะสมของหน้าเว็บท่านแต่อย่าให้เล็กจนเกินไปจนมองไม่เห็น)

<div id="Layer45"><a href="http://www.beneair.com"><img src="http://www.beneair.com/bene1.jpg" alt="แอร์ถูก" width="150" height"55" border="1"></a><a href="http://www.beneair.com" target="_blank"></a></div>

2. หลังจากที่นำโค้ดไปวางแล้วให้อีเมล์ มาแจ้ง พร้อมทั้งส่งโค้ดของท่านมาให้กับเราที่

frost_w@hotmail.com

3. เราจะทำการตรวจสอบและนำโค้ดของท่านอัพ ภายใน 24 ชั่วโมง