ผลงานการติดตั้งแอร์แบบตั้งแขวน ร้าน Internet ที่กรุงเทพฯ-นนท์ซอย9

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเซฟเงินในการเปิดร้าน (ราคาประหยัด+ประหยัดไฟเบอร์5)

 

แอร์ ยี่ห้อ พลาสม่า ประหยัดไฟ เบอร์ห้า มี มอก. รับรอง
Condensing มีตรา มอก. ประทับตราด้วย
ลักษณะการวาง Fancoil ด้านหน้า
ลักษณะการวาง Fancoil ด้านหลัง
การวางตำแหน่ง Fan coil สวยงาม ไม่เกะกะ

เมื่อเส็จสมบูรณ์ และ พร้อมใช้งาน

เมื่อเปิดร้าน
เมื่อเปิดร้าน


 
   

การติดตั้ง Project นี้ ดำเนินการโดย บริษัทเบเนเอ็นจิเนียริ่ง

(ทีมช่างมานะ)