รุ่นตั้งแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
LYP 400
HYP 13
5
12,692
220
LYP 600
HYP 17
5
18,815
220
LYP 700
HYP 21
5
20,315
220
LYP 800
HYP 25
5
25,238
220
LYP 900
HYP 28
5
28,326
220
LYP 1100
HYP 33
5
34,908
220
LYP 1200
HYP 36
5
36,255
220
LYP 1200
HYP 36T-3
5
36,375
380
LYP 1300
HYP 38
5
38,808
220
LYP 1300
HYP 38T-3
5
38,588
380
LYP 1400
HYP 40
5
40,851
220
LYP 1400
HYP40T-3
5
40,473
380