รุ่นตั้งแขวน มอก.
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
LSP 400
HSP 12
-
12,283
220
LSP 500
HSP 16
-
16,378
220
LSP 600
HSP 18
-
18,084
220
LSP 700
HSP 20
-
20,131
220
LSP 800
HSP 25
-
25,249
220
LSP 900
HSP 28
-
28,320
220
LSP 1000
HSP 30
-
30,367
220
LSP 1100
HSP 33
-
33,438
380
LSP 1200
HSP 36
-
36,167
220
LSP 1200
HSP 36T-3
-
36,167
380
LSP 1300
HSP 38
-
38,214
220
LSP 1300
HSP 38T-3
-
38,214
380