ลงประกาศรับสมัครงาน
  ผู้ที่มีความประสงค์จะลงประกาศรับสมัครงานกับทาง หจก. เบเน เอ็นจิเนียริ่ง จะไม่มีค่าบริการใดทั้งสิ้น เพียงท่านส่งรายละเอียดให้กับ เบเน ทางe-mail  
         
    ลงประกาศรับสมัครงาน