รุ่นติดผนัง DAISEIKAI ประหยัดไฟเบอร์ 5

FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
RAS-10SKDX-T2
RAS-10SADX-T2
5
9,146
220
RAS-13SKDX-T2
RAS-13SADX-T2
5
13,122
220
RAS-18SKDX-T
RAS-18SADX-T
5
17,222
220
RAS-24SKDX-T
RAS-24SADX-T
5
21,837
220