รุ่นติดผนัง ZEN ประหยัดไฟเบอร์ 5

FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
RAS-10SKPX-T2
RAS-10SAPX-T2
5
9,260
220
RAS-13SKPX-T
RAS-13SAPX-T
5
12,958
220
RAS-18SKPX-T
RAS-18SAPX-T
5
17,149
220
RAS-24SKPX-T
RAS-24SAPX-T
5
21,837
220