ผลงานการติดตั้งแอร์แบบต่อท่อลม รุ่น 40RR ที่โรงงานอาหารยอดคุณ (ยูนิแชมป์)

 

เริ่มจากการเตรียมท่อส่งลมมา
เเล้วก็นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
จะสังเกตุได้ว่าท่อลมจะมีการหุ้มด้วยฉนวนอย่างดี
ท่อแยกจะมีตัวปรับแรงลมด้วย
ขั้นตอนการประกอบ
แขวนบนฝ้าพร้อมด้วยขายึดท่อลมที่แข็งแรง
ขั้นตอนการการประกบเข้าด้วยกัน
ท่อเฟล็กกลมที่จะต่อแยกออกจากท่อเมน
จะมีการหุ้มด้วยฉนวนอย่างดี
หัวจ่ายเป็นขนาด 24"x24" พร้อมทาด้วยฟินโค้ดกันน้ำหยด
หัวจ่ายด้านนอกก็หุ้มด้วยฉนวนอย่างดี
เมื่อเสร็จพร้อมใส่ด้วยกริล
เมื่อต่อท่อเฟล็กเข้ากับท่อเมน
เมื่อท่อลมด้านบนเสร็จ
เมื่อท่อลมเดินเสร็จ
ขั้นตอนทุบผนังเพื่อทำช่องรีเทิร์น
ขั้นตอนการยก Condensing ขึ้นวางบน Cat walk

เมื่อวางเสร็จจะสังเกตุได้ว่าเราจะรองยางกันสะเทือนด้วย

ขั้นตอนการยก Fancoil โดยใช้รถยกยก
การต่อท่อน้ำยาและสายไฟเข้า Fancoil
ขั้นตอนการต่อสายไฟ
ตรวจสอบความเรียบร้อย

เมื่อนำวงกบใส่พร้อมฉาบปูนเสร็จเราก็ใส่กริล
ขั้นตอนการเดินท่อน้ำยาเข้าเครื่อง
ลักษณะการเดินท่อน้ำยาและสายไฟ

งานดูเรียบร้อย ยึดด้วยแคมป์สวยงาม

ดูลักษณณะท่อน้ำยา ท่อไฟที่เข้าเครื่อง สวยงามไม่เกะกะ
ขั้นตอนการต่อสายไฟเข้า Condensing

การต่อสายไฟเข้า Control Condensing
ท่อน้ำยาพันด้วยเทปพันท่อเรียบร้อยสวยงาม
ใส่ตาแมวให้ด้วยเพื่อดูแลตรวจสอบได้ง่าย
ใส่ Drier เพื่อกรองสิ่งสกปรกเข้าคอมเพรสเซอร์
เบรคเกอร์ใช้ของ ABB ขนาด 50 Am. พร้อมเดินสายไฟรัดด้วยที่รัดสายเรียบร้อย
เมื่อต่อสายเสร็จ พร้อมใช้งาน
เมื่อเสร็จจะสังเกตุได้ว่าทุกจุดติดได้มาตรฐาน และดูเรียบร้อยสวยงาม
เมื่อเสร็จพร้อมทั้งเก็บสีให้เรียบร้อย


 
   

การติดตั้ง Project นี้ ดำเนินการโดย บริษัทเบเนเอ็นจิเนียริ่ง

(ทีมช่างน้อย(ท่อลม), ทีมช่างวี,) (ควบคุมดูแลโดย วิทยา เทศแท้)