ผลงานการติดตั้งแอร์รุ่นติดผนัง ที่วิลล่าอคาเดีย (วัชรพล)

 

ทางเข้าหมู่บ้านวิลล่าอคาเดีย
ลักษณะบ้าน
ลักษณะบ้าน
เลือกใช้แอร์ของ Carrier รุ่นติดผนังประหยัดไฟเบอร์5
การวางตำแหน่ง Fan coil สวยงาม ไม่เกะกะ

จะสังเกตุได้ว่าการติดตั้ง จะมองไม่เห็นท่อ การเดินท่อเราจะฝังผนังเพื่อความสวยงาม

ลักษณะการวางตำแหน่ง Condensing ไว้ที่จุดๆเดียวเพื่อความสวยงามของตัวบ้าน
ลักษณะการวางตำแหน่ง Condensing สวยงาม
ลักษณะการวางตำแหน่ง Condensing บ้านหลังใหญ่จะไว้ด้านหลังทั้งหมด เพื่อความสวยงามของตัวบ้าน

ลักษณะการวางตำแหน่ง Condensing ง่ายต่อการซ่อมหรือ Service

การเดินท่อด้านนอกจะใส่รางคลอบท่อ เน้นความเรียบร้อยและสวยงาม
สายไฟออกจาก Box ไฟจะร้อย Flex กันน้ำอย่างดี พร้อม Box แบบกันน้ำ

หลังจากติดตั้งเสร็จ เราก็จะเดินเครื่อง พร้อมทั้งเซ็คอุณภูมิภายในห้อง

หลังจากติดตั้งเสร็จ เราก็จะเดินเครื่อง พร้อมทั้งเซ็คอุณภูมิภายในห้อง


 
   

การติดตั้ง Project นี้ ดำเนินการโดย บริษัทเบเนเอ็นจิเนียริ่ง

(ทีมช่างอรุณ, ทีมช่างวี, ทีมช่างตี๋ )