รุ่นติดผนัง รีโมทไร้สาย
 
FCU
CDU
ประหยัดไฟ
ขนาด Btuh
ขนาดไฟ V.
WQI 13
HSI 13
-
12,624
220
WQI 18
HSI 17
-
18,084
220
WQI 18
HSI 19
-
18,766
220
WQI 26
HSI 25
-
25,249
220
WQI 26
HSI 26
-
25,249
220
WQI 33
HSI 32
-
32,072
220
WQI 33
HSI 33
-
32,072
220