ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
       
Carrier TOSHIBA MITSUBISHI    
SAIJO DENKI DAIKIN YOSHI DENKI    
Central Air TRANE PANAS0NIC    
EMINENT AIRTEMP STAR-AIR    
SAMSUNG
           
รายการรุ่นของเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI