ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
         
Carrier TOSHIBA MITSUBISHI  
SAIJO DENKI DAIKIN YOSHI DENKI  
Central Air TRANE PANAS0NIC  
EMINENT AIRTEMP STAR-AIR  
SAMSUNG
           
รายการรุ่นของเครื่องปรับอากาศ Eminent  
  - รุ่นตั้งแขวน (Spit Type) : AER+EER
- รุ่นติดฝาผนัง (Wall Type) : ACC+WLC หน้า 1 , 2
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย ไม่สวิง : AER-N+AN+ENR
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย ไม่สวิง : 4AER+4EER หน้า 1 , 2
- รุ่นคอยล์เปลือย (รูมเทอร์โม) : ACR+ BCR หน้า 1 , 2
- รุ่นคอยล์เปลือย (ไม่มีชุดคอนโทรล)
   
รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี      
- รุ่นตั้งแขวนควบคุมความเย็นด้วย รีโมทไร้สาย ไม่สวิง : 4AER+4EER,3AER+4EER
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทไร้สาย : AS+EC
- รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย : AS+EC
- รุ่นคอยล์เปลือย ไม่มีรีโมท : AS+EC
- รุ่นคอยล์เปลือย รูมเทอร์โม : AS+BC
- รุ่นควบคุมความเย็นด้วย ไอ ซี คอนโทรล รีโมทไร้สาย และสวิง : AS+PE หน้า 1 , 2
- รุ่นควบคุมความเย็นด้วยรีโมทไร้สาย และสวิง : AS+CSE
- รุ่นแอร์ท่อดักท์ : AS+PD