ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
           
Carrier TOSHIBA MITSUBISHI    
SAIJO DENKI DAIKIN YOSHI DENKI    
Central Air TRANE PANAS0NIC    
EMINENT AIRTEMP STAR-AIR    
SAMSUNG
           
รายการรุ่นของเครื่องปรับอากาศ Carrier  
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี  
 • แบบแยกส่วน-แฟนคอยล์ชนิดแขวนผนัง(WALL TYPE)
  - รุ่น "GENIO IT" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  - รุ่น "Triple E" ชนิดรีโมทไร้สาย Catechin fiter
  หน้า 1 , 2 , 3 , 4
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อื่น 1 ปี
   
 • รุ่น Cassette Yype หน้า 1 , 2
 • รุ่นตั้งแขวน (ประหยัดไฟเบอร์ 5 )
  - รุ่น "New Stylus" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  - รุ่น "New Stylus" ชนิดรีโมทมีสาย หน้า 1 , 2 , 3 , 4
  - รุ่น "Hi-Command" ชนิดรีโมทไร้สาย หน้า 1 , 2 , 3
 • แบบแยกส่วนตั้งแขวน
  - รุ่น "Hi-Command" Series 5 รีโมทไร้สายและมีสาย
  - รุ่น "Hi-Command" DIGTAL SERIES
  - รุ่น "Hi-Command" Series R
 
  รุ่นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี  
 • แบบแยกส่วนชนิดช่อนในฝ้า
  - รุ่น DUCT TYPE "ILLUSION" Series E
  -รุ่น DUCT TYPE "INSIGHT" Series E
 • แบบแยกส่วนแฟนคอยล์ชนิดตู้ตั้ง
  - รุ่น "YUKON" หน้า 1 , 2