ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
     
Carrier TOSHIBA MITSUBISHI  
SAIJO DENKI DAIKIN YOSHI DENKI  
Central Air TRANE PANAS0NIC  
EMINENT AIRTEMP STAR-AIR  
SAMSUNG
         
รายการรุ่นของเครื่องปรับอากาศ Carrier